12 Г клас – Випуск 2016

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Александра Кирилова Апостолова a_apostolova2016@egblg.com
2 12 г Антония Антонова Матова a_matova2016@egblg.com
3 12 г Атанаска Георгиева Шумантова a_shumantova2016@egblg.com
4 12 г Ваня Георгиева Германова v_germanova2016@egblg.com
5 12 г Венцислав Емилов Искренов v_iskrenov2016@egblg.com
6 12 г Димитрина Борисова Пецева d_petseva2016@egblg.com
7 12 г Димитър Михайлов Каралийски d_karaliyski2016@egblg.com
8 12 г Иван Мариов Савов i_savov2016@egblg.com
9 12 г Иванна Георгиева Алексова i_aleksova2016@egblg.com
10 12 г Исабел Жорж Гатева i_gateva2016@egblg.com
11 12 г Каталина Костадинова Трендафилова k_trendafilova2016@egblg.com
12 12 г Красимир Руменов Коцев k_kotsev2016@egblg.com
13 12 г Марио Асенов Пантев m_pantev2016@egblg.com
14 12 г Мария Илкова Бърдарска m_bardarska2016@egblg.com
15 12 г Мелина Стефанова Атанасова m_atanasova2016@egblg.com
16 12 г Методи Андонов Пантев metodi_pantev2016@egblg.com
17 12 г Михаела Йорданова Стоилова m_stoilova2016@egblg.com
18 12 г Моника Росенова Николова m_nikolova2016@egblg.com
19 12 г Радостина Чавдарова Робова r_robova2016@egblg.com
20 12 г Северина Крумова Станкева s_stankeva2016@egblg.com
21 12 г Христо Здравков Йовев h_yovev2016@egblg.com