12 Г клас – Випуск 2015

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Айшен Сабри Кунгьова a_kungyova2015@egblg.com
2 12 г Борис Красимиров Александров b_aleksandrov2015@egblg.com
3 12 г Бранимира Красимирова Стефанова b_stefanova2015@egblg.com
4 12 г Георги Иванов Кацарски g_katsarski2015@egblg.com
5 12 г Десислава Георгиева Чорбаджиева d_chorbadzhieva2015@egblg.com
6 12 г Димитър Илиев Киров d_kirov2015@egblg.com
7 12 г Елеонора Милкова Дурльова e_durlyova2015@egblg.com
8 12 г Иван Георгиев Бобов i_bobov2015@egblg.com
9 12 г Катрин Атанасова Везенкова k_vezenkova2015@egblg.com
10 12 г Костадин Добрев Борисов k_borisov2015@egblg.com
11 12 г Кристина Ивова Костадинова k_kostadinova2015@egblg.com
12 12 г Кристине Ивайлова Йорданова k_yordanova2015@egblg.com
13 12 г Мария Григорова Илиева mariya_ilieva2015@egblg.com
14 12 г Мария Кирилова Данчева m_dancheva2015@egblg.com
15 12 г Мария Кирилова Кандиларова m_kandilarova2015@egblg.com
16 12 г Моника Велинова Джалева m_dzhaleva2015@egblg.com
17 12 г Моника Венциславова Петкова m_petkova2015@egblg.com
18 12 г Надя Ивова Шопова n_shopova2015@egblg.com
19 12 г Реджеп Мустафа Бильов r_bilyov2015@egblg.com
20 12 г Румен Христов Панчев r_panchev2015@egblg.com
21 12 г Славина Стефанова Михова s_mihova2015@egblg.com
22 12 г Славина Стойчева Пангева s_pangeva2015@egblg.com
23 12 г Стефан Любомиров Стоинков s_stoinkov2015@egblg.com
24 12 г Хамит Ваитов Рамисов h_ramisov2015@egblg.com
25 12 г Цветана Любомирова Хайдушка ts_haydushka2015@egblg.com
Непр. 12 г Андон Розалинов Хаджиев a_hadzhiev2015@egblg.com
Непр. 12 г Зорница Божинова Нушева z_nusheva2015@egblg.com