12 Г клас – Випуск 2014

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Александрия Георгиева Милева a_mileva2014@egblg.com
2 12 г Александър Крумов Димов a_dimov2014@egblg.com
3 12 г Александър Тодоров Пенев a_penev2014@egblg.com
4 12 г Анабел Димитрова Трендафилова a_trendafilova2014@egblg.com
5 12 г Борислава Димитрова Тодорова b_todorova2014@egblg.com
6 12 г Валентина Методиева Калайджийска v_kalaydzhiyska2014@egblg.com
7 12 г Ванина Георгиева Йорданова v_yordanova2014@egblg.com
8 12 г Данаил Иванов Джалев d_dzhalev2014@egblg.com
9 12 г Даниел Росенов Велев d_velev2014@egblg.com
10 12 г Десислава Николаева Янева d_yaneva2014@egblg.com
11 12 г Димитър Валентинов Митрев d_mitrev2014@egblg.com
12 12 г Димитър Николаев Стоянов d_stoyanov2014@egblg.com
13 12 г Екатерина Димитрова Балабанова e_balabanova2014@egblg.com
14 12 г Елена Димитрова Чучукова e_chuchukova2014@egblg.com
15 12 г Златина Иванова Иванова z_ivanova2014@egblg.com
16 12 г Иван Иванов Христов i_hristov2014@egblg.com
17 12 г Мариела Тодорова Прешелкова m_preshelkova2014@egblg.com
18 12 г Мартин Валентинов Митрев m_mitrev2014@egblg.com
19 12 г Павла Емил Петрова p_petrova2014@egblg.com
20 12 г Радина Василева Фаразова r_farazova2014@egblg.com
21 12 г Радина Красимирова Георгиева r_georgieva2014@egblg.com
22 12 г Симона Иванова Стоилова s_stoilova2014@egblg.com
23 12 г Станислав Кирилов Атанасов s_atanasov2014@egblg.com
24 12 г Станислава Владимирова Бързачка s_barzachka2014@egblg.com
25 12 г Христина Василева Петкашева h_petkasheva2014@egblg.com
26 12 г Христо Георгиев Стамчев h_stamchev2014@egblg.com