12 Г клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12г Адриан Антонов Пиперевски a_piperevski2012@egblg.com
2 12г Александър Димитров Партенов a_partenov2012@egblg.com
3 12г Ана-Луиза Радослав Калайджиева a_kalaydzhieva2012@egblg.com
4 12г Ваня Спасова Топалова v_topalova2012@egblg.com
5 12г Георги Стойчев Марчев g_marchev2012@egblg.com
6 12г Грета Венциславова Михайлова g_mihaylova2012@egblg.com
7 12г Дениза Аспарухова Георгиева d_georgieva2012@egblg.com
8 12г Елена Георгиева Зонева e_zoneva2012@egblg.com
9 12г Елена Георгиева Йовова e_yovova2012@egblg.com
10 12г Елена Димитрова Стоименова e_stoimenova2012@egblg.com
11 12г Елеонора Андонова Трайкова e_traykova2012@egblg.com
12 12г Елис Ахмедова Чаушева e_chausheva2012@egblg.com
13 12г Иван Емилов Караджов i_karadzhov2012@egblg.com
14 12г Ивела Димитрова Талева i_taleva2012@egblg.com
15 12г Ивета Пенчева Керемедчиева i_keremedchieva2012@egblg.com
16 12г Камелия Илиева Баракова k_barakova2012@egblg.com
17 12г Кирил Борисов Партулов k_patrulov2012@egblg.com
18 12г Кристина Даниел Табутова k_tabutova2012@egblg.com
19 12г Кристина Йорданова Гошева k_gosheva2012@egblg.com
20 12г Лазар Николов Ташков l_tashkov2012@egblg.com
21 12г Лъчезар Красимиров Крумов l_krumov2012@egblg.com
22 12г Николай Димитров Прешелков n_preshelkov2012@egblg.com
23 12г Оля Яворова Ангелова o_angelova2012@egblg.com
24 12г Петя Янкова Янева p_yaneva2012@egblg.com
25 12г Румен Росенов Димов r_dimov2012@egblg.com
26 12г Спас Александров Бозовайски s_bozovayski2012@egblg.com
27 12г Теодора Красимирова Дамянова t_damyanova2012@egblg.com
28 12г Христо Павлов Широкански h_shirokanski2012@egblg.com