12 Г клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12г Адиле Хюсни Хаджиалиш a_hadzhialish2011@egblg.com
2 12г Алекс Антонов Стоянов a_stoyanov2011@egblg.com
3 12г Анелия Росенова Шопова a_shopova2011@egblg.com
4 12г Благослава Димитрова Пендуркова b_pendurkova2011@egblg.com
5 12г Василина Антоанова Карадакова v_karadakova2011@egblg.com
6 12г Велислав Костадинов Иванов v_ivanov2011@egblg.com
7 12г Владислава Георгиева Царева v_tsareva2011@egblg.com
8 12г Георги Методиев Арабаджийски g_arabadzhiyski2011@egblg.com
9 12г Гергана Лазарова Масалджийска g_masaldzhiyska2011@egblg.com
10 12г Десислава Петрова Станоева d_stanoeva2011@egblg.com
11 12г Десислава Христова Бачева d_bacheva2011@egblg.com
12 12г Ели Владова Начева e_nacheva2011@egblg.com
13 12г Елина Валентинова Ангелова e_angelova2011@egblg.com
14 12г Ивайло Веселинов Стойков i_stoykov2011@egblg.com
15 12г Ивайло Йорданов Пехливанов i_pehlivanov2011@egblg.com
16 12г Иван Димитров Чанков i_chankov2011@egblg.com
17 12г Ивет Ивайлова Пилитова i_pilitova2011@egblg.com
18 12г Лазарина Димитрова Бистрина l_bistrina2011@egblg.com
19 12г Лили Александрова Стоянова l_stoyanova2011@egblg.com
20 12г Лиляна Костадинова Стоилкова l_stoilkova2011@egblg.com
21 12г Мартин Красимиров Николов m_nikolov2011@egblg.com
22 12г Нина Илкова Бърдарска n_bardarska2011@egblg.com
23 12г Радостина Любомирова Крумова r_krumova2011@egblg.com
24 12г Спас Веселинов Дурев s_durev2011@egblg.com
25 12г Станислава Иванова Сотирова s_sotirova2011@egblg.com