12 Г клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12г Бистра Иванова Дамянова b_damyanova2010@egblg.com
2 12г Васил Александров Александров v_aleksandrov2010@egblg.com
3 12г Величка Атанасова Икономова v_ikonomova2010@egblg.com
4 12г Вероника Руменова Кайтазова v_kaytazova2010@egblg.com
5 12г Виолетка Николаева Бошкилова v_boshkilova2010@egblg.com
6 12г Георгия Борисова Хаджидимитрова g_hadzhidimitrova2010@egblg.com
7 12г Герасим Ангелов Иванов gerasim_ivanov2010@egblg.com
8 12г Димитър Костадинов Валеюв d_valeyuv2010@egblg.com
9 12г Илияна Валентинова Илиева i_ilieva2010@egblg.com
10 12г Каролина Цанкова Иванова k_ivanova2010@egblg.com
11 12г Костадин Емилов Ангелов k_angelov2010@egblg.com
12 12г Кристиян Иванов Кирилов k_kirilov2010@egblg.com
13 12г Любомира Руменова Николова l_nikolova2010@egblg.com
14 12г Мария Кирилова Усаинска m_usainska2010@egblg.com
15 12г Мария Димитрова Минчева m_mincheva2010@egblg.com
16 12г Мартин Кирилов Николов m_nikolov2010@egblg.com
17 12г Мартина Петрова Везенкова m_vezenkova2010@egblg.com
18 12г Николай Бисеров Михайлов n_mihaylov2010@egblg.com
19 12г Оля Валериева Стаматова o_stamatova2010@egblg.com
20 12г Ралица Владимирова Димитрова r_dimitrova2010@egblg.com
21 12г Румен Иванов Германов r_germanov2010@egblg.com
22 12г Румяна Ангелова Пънева r_paneva2010@egblg.com
23 12г Симона Димитрова Рускова s_ruskova2010@egblg.com
24 12г Таня Атанасова Стоянова t_stoyanova2010@egblg.com
25 12г Цвета Руменова Ряхова ts_ryahova2010@egblg.com