12 В клас – Випуск 2021

Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

12 в

Антонина

Димитрова

Милушева

a_milusheva2021@egblg.com

2

12 в

Антония

Антониева

Узунова

a_uzunova2021@egblg.com

3

12 в

Асен

Димитров

Караджов

a_karadzhov2021@egblg.com

4

12 в

Борислава

Бориславова

Ивановска

b_ivanovska2021@egblg.com

5

12 в

Виктория

Валентинова

Василева

v_vasileva2021@egblg.com

6

12 в

Георги

Величков

Кертов

g_kertov2021@egblg.com

7

12 в

Георги

Стефанов

Костов

g_kostov2021@egblg.com

8

12 в

Емили

Иванова

Георгиева

e_georgieva2021@egblg.com

9

12 в

Ивайла

Илиева

Илиева

i_ilieva2021@egblg.com

10

12 в

Илияна

Васкова

Захариева

i_zaharieva2021@egblg.com

11

12 в

Илона

Георгиева

Иванова

i_ivanova2021@egblg.com

12

12 в

Йоана

Антонова

Янакова

y_yanakova2021@egblg.com

13

12 в

Йоана

Георгиева

Иванова

y_ivanova2021@egblg.com

14

12 в

Калина

Костадинова

Грънчарова

k_grancharova2021@egblg.com

15

12 в

Кристина

Красимирова

Попова

k_popova2021@egblg.com

16

12 в

Кристиян

Димитров

Рангелов

k_rangelov2021@egblg.com

17

12 в

Лили

Николаева

Пантева

l_panteva2021@egblg.com

18

12 в

Невена

Иванова

Зарева

n_zareva2021@egblg.com

19

12 в

Пламена

Пламенова

Димитрова

p_dimitrova2021@egblg.com

20

12 в

Росидара

Ели

Михова

r_mihova2021@egblg.com

21

12 в

Росица

Петрова

Костадинова

r_kostadinova2021@egblg.com

22

12 в

Сабри

Али

Исмаил

s_ismail2021@egblg.com

23

12 в

Симона

Асенова

Топалова

s_topalova2021@egblg.com

24

12 в

Снежана

Емил

Митева

s_miteva2021@egblg.com

25

12 в

Таня

Валентинова

Танушева

t_tanusheva2021@egblg.com

26

12 в

Татяна

Емилова

Сапунджиева

t_sapundzhieva2021@egblg.com

27

12 в

Теменужка

Иванова

Тодева

t_todeva2021@egblg.com