12 В клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Александрина Валентинова Ангелова a_angelova2020@egblg.com
2 12 в Ангелина Владимирова Малинова a_malinova2020@egblg.com
3 12 в Борислава Георгиева Мавродиева b_mavrodieva2020@egblg.com
4 12 в Велислава Крумова Димитрова v_dimitrova2020@egblg.com
5 12 в Вили Тодорова Месьова v_mesyova2020@egblg.com
6 12 в Владислава Валериева Насина v_nasina2020@egblg.com
7 12 в Георги Янков Николов g_nikolov2020@egblg.com
8 12 в Димитрина Георгиева Стамчева d_stamcheva2020@egblg.com
9 12 в Евгени Росенов Гаврилов e_gavrilov2020@egblg.com
10 12 в Иванеса Иванова Мичева i_micheva2020@egblg.com
11 12 в Ивона Македонова Давидкова i_davidkova2020@egblg.com
12 12 в Изабела Грейс Замри i_zamri2020@egblg.com
13 12 в Капка Георгиева Киркова k_kirkova2020@egblg.com
14 12 в Кристина Бориславова Ценова k_tsenova2020@egblg.com
15 12 в Лидия Борисова Панчева l_pancheva2020@egblg.com
16 12 в Лили Росенова Божинова l_bozhinova2020@egblg.com
17 12 в Мустафа Ваитов Хаджирамисов m_hadzhiramisov2020@egblg.com
18 12 в Румяна Росенова Чучукова r_chuchukova2020@egblg.com
19 12 в Светослава Красимирова Василева s_vasileva2020@egblg.com
20 12 в Симеон Георгиев Георгиев s_georgieva2020@egblg.com
21 12 в Стефан Андреев Андреев s_andreev2020@egblg.com
22 12 в Стефан Стефанов Тачев s_tachev2020@egblg.com
23 12 в Стефани Владимирова Кабзималска s_kabzimalska2020@egblg.com
24 12 в Теодора Блажева t_blazheva2020@egblg.com