12 В клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Албена Малинова Аврамова a_avramova2017@egblg.com
2 12 в Ангел Крумов Миленков a_milenkov2017@egblg.com
3 12 в Ангелина Маринова Воденичарова a_vodenicharova2017@egblg.com
4 12 в Асен Красимиров Стоименов a_stoimenov2017@egblg.com
5 12 в Виктория Кирилова Манова v_manova2017@egblg.com
6 12 в Гергана Василева Стоилкова g_stoilkova2017@egblg.com
7 12 в Димитрина Николова Гоцкова d_gotskova2017@egblg.com
8 12 в Емилия Христова Грозданова e_grozdanova2017@egblg.com
9 12 в Иван Мирославов Рълев i_ralev2017@egblg.com
10 12 в Илиян Илиянов Ташинов i_tashinov2017@egblg.com
11 12 в Катя Георгиева Илиева k_ilieva2017@egblg.com
12 12 в Кристиян Алберт Найденов k_naydenov2017@egblg.com
13 12 в Лъчезар Киров Райнов l_raynov2017@egblg.com
14 12 в Любомир Любомиров Радев l_radev2017@egblg.com
15 12 в Любомира Спасова Бачева l_bacheva2017@egblg.com
16 12 в Мария Бориславова Костова m_kostova2017@egblg.com
17 12 в Мария Христова Евтимова m_evtimova2017@egblg.com
18 12 в Михаела Стойчева Балабанова m_balabanova2017@egblg.com
19 12 в Надежда Асенова Ганева n_ganeva2017@egblg.com
20 12 в Николета Василева Райчева n_raycheva2017@egblg.com
21 12 в Нина Наскова Милева n_mileva2017@egblg.com
22 12 в Райна Димитрова Тасева r_taseva2017@egblg.com
23 12 в Ралица Красимирова Симова r_simova2017@egblg.com
24 12 в Станимир Иванов Марков s_markov2017@egblg.com
25 12 в Тихомир Петров Манчев t_manchev2017@egblg.com
26 12 в Цветелина Райчева Котева ts_koteva2017@egblg.com