12 В клас – Випуск 2015

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Ана-Мария Георгиева Ставрова a_stavrova2015@egblg.com
2 12 в Вероника Иванова Стойчева v_stoycheva2015@egblg.com
3 12 в Деница Ивайлова Вачкова d_vachkova2015@egblg.com
4 12 в Джулиано Петров Чанков d_chankov2015@egblg.com
5 12 в Димитър Бойков Алексиев d_aleksiev2015@egblg.com
6 12 в Елена Илиянова Кулева e_kuleva2015@egblg.com
7 12 в Елисавета Георгиева Вакъвчиева e_vakavchieva2015@egblg.com
8 12 в Иван Станиславов Хаджийски i_hadzhiyski2015@egblg.com
9 12 в Йоана Антонинова Зашева y_zasheva2015@egblg.com
10 12 в Йоанна Яворова Чапкънова y_chapkanova2015@egblg.com
11 12 в Лора Иванова Кадева l_kadeva2015@egblg.com
12 12 в Моника Симеонова Филипова m_filipova2015@egblg.com
13 12 в Николай Николов Илков n_ilkov2015@egblg.com
14 12 в Петко Любомиров Симеонов p_simeonov2015@egblg.com
15 12 в Ради Раби Дахер r_daher2015@egblg.com
16 12 в Ралица Веселинова Каракушева r_karakusheva2015@egblg.com
17 12 в Румяна Димитрова Кръстева r_krasteva2015@egblg.com
18 12 в Симеон Владимиров Иванов s_ivanov2015@egblg.com
19 12 в Симона Имкова Методиева s_metodieva2015@egblg.com
20 12 в Симона Марио Бързачка s_barzachka2015@egblg.com
21 12 в Станимира Антонова Христова s_hristova2015@egblg.com
22 12 в Станислава Юлианова Владимирова s_vladimirova2015@egblg.com
23 12 в Стойка Кирилова Тодорова s_todorova2015@egblg.com
24 12 в Теодор Стефанов Герганов t_gerganov2015@egblg.com
25 12 в Христо Георгиев Константинов h_konstantinov2015@egblg.com
Непр. 12 в Цветомир Цецков Валеов ts_valeov2015@egblg.com