12 В клас – Випуск 2014

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Александър Вергилов Марков a_markov2014@egblg.com
2 12 в Борислав Маринов Рупчин b_rupchin2014@egblg.com
3 12 в Валери Валериев Йосифов v_yosifov2014@egblg.com
4 12 в Георги Стойчев Камунски g_kamunski2014@egblg.com
5 12 в Денислав Славев Арабаджийски d_arabadzhiyski2014@egblg.com
6 12 в Елена Йорданова Безинска e_bezinska2014@egblg.com
7 12 в Емил Александров Петров e_petrov2014@egblg.com
8 12 в Ивелин Тонев Китанов i_kitanov2014@egblg.com
9 12 в Илиана Иванова Веселинчева i_veselincheva2014@egblg.com
10 12 в Искра Данкова Младенова i_mladenova2014@egblg.com
11 12 в Йоана Кънчева Колева y_koleva2014@egblg.com
12 12 в Карина Атанасова Илиева k_ilieva2014@egblg.com
13 12 в Кристиан Атанасов Димитров k_dimitrov2014@egblg.com
14 12 в Кристина Христова Владимирова k_vladimirova2014@egblg.com
15 12 в Лазар Любенов Лазаров l_lyubenov2014@egblg.com
16 12 в Мануела Георгиева Стефанова m_stefanova2014@egblg.com
17 12 в Марио Олегов Гошев m_goshev2014@egblg.com
18 12 в Мария Илиева Иванова m_ivanova2014@egblg.com
19 12 в Мария Павлова Кипрова m_kiprova2014@egblg.com
20 12 в Мирослава Мирославова Димчева m_dimcheva2014@egblg.com
21 12 в Моника Красимирова Гошева m_gosheva2014@egblg.com
22 12 в Надежда Христова Георгиева n_georgieva2014@egblg.com
23 12 в Оля Людмилова Пашова o_pashova2014@egblg.com
24 12 в Радостин Василев Стойчев r_stoychev2014@egblg.com
25 12 в Светлана Илиева Какарова s_kakarova2014@egblg.com
26 12 в Снежана Николова Клечерова s_klecherova2014@egblg.com
27 12 в Тома Викторов Рашев t_rashev2014@egblg.com
28 12 в Христина Николаева Стоянова h_stoyanova2014@egblg.com
29 12 в Ян Василев Котев ya_kotev2014@egblg.com