12 В клас – Випуск 2013

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Апостол Христов Ников a_nikov2013@egblg.com
2 12 в Атанаска Костадинова Стоилкова a_stoilkova2013@egblg.com
3 12 в Васка Ангелова Ловкова v_lovkova2013@egblg.com
4 12 в Виолина Росенова Янчева v_yancheva2013@egblg.com
5 12 в Димитър Георгиев Станоев d_stanoev2013@egblg.com
6 12 в Екатерина Николова Чивиева e_chivieva2013@egblg.com
7 12 в Елиза Малинова Малинова e_malinova2013@egblg.com
8 12 в Елизабет Валериева Качулска e_kachulska2013@egblg.com
9 12 в Емануела Николаева Божкова e_bozhkova2013@egblg.com
10 12 в Йоана Илиева Николова y_nikolova2013@egblg.com
11 12 в Константин Николаев Божков k_bozhkov2013@egblg.com
12 12 в Кристиян Ангелов Иванов k_ivanov2013@egblg.com
13 12 в Лиана Красимирова Милева l_mileva2013@egblg.com
14 12 в Лидия Любомирова Мутафчийска l_mutafchiyska2013@egblg.com
15 12 в Любомира Георгиева Дончева l_doncheva2013@egblg.com
16 12 в Магдалина Николаева Янакиева m_yanakieva2013@egblg.com
17 12 в Милен Красимиров Михов m_mihov2013@egblg.com
18 12 в Милена Сотирова Шопова m_shopova2013@egblg.com
19 12 в Милена Стефанова Минчева m_mincheva2013@egblg.com
20 12 в Надежда Симеонова Михайлова n_mihaylova2013@egblg.com
21 12 в Никол Георгиева Мешкова n_meshkova2013@egblg.com
22 12 в Петър Евгениев Парцов p_partsov2013@egblg.com
23 12 в Ралица Стоилова Вескова r_veskova2013@egblg.com
24 12 в Росица Павлова Тричкова r_trichkova2013@egblg.com
25 12 в Симеон Иванов Митов s_mitov2013@egblg.com
26 12 в Симона Живкова Олева s_oleva2013@egblg.com
27 12 в Симона Кирилова Косова s_kosova2013@egblg.com
28 12 в Филип Христов Манов f_manov2013@egblg.com