12 В клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12в Ангел Олегов Узунов a_uzunov2012@egblg.com
2 12в Бастри Джемал Мурад b_murad2012@egblg.com
3 12в Биляна Иванова Зайкова b_zaykova2012@egblg.com
4 12в Боян Валентинов Манчев b_manchev2012@egblg.com
5 12в Владимир Стефанов Василев v_vasilev2012@egblg.com
6 12в Гергана Кирилова Василева g_vasileva2012@egblg.com
7 12в Димитър Асенов Ганев d_ganev2012@egblg.com
8 12в Елизабет Бойкова Алексиева e_aleksieva2012@egblg.com
9 12в Жоржета Красимирова Влахова z_vlahova2012@egblg.com
10 12в Иван Бориславов Костадинов i_kostadinov2012@egblg.com
11 12в Илияна Георгиева Дировска i_dirovska2012@egblg.com
12 12в Марио Любомиров Мирчев m_mirchev2012@egblg.com
13 12в Мария Василева Търнарова m_tarnarova2012@egblg.com
14 12в Мария Димитрова Чинкова m_chinkova2012@egblg.com
15 12в Мария Костадинова Николова m_nikolova2012@egblg.com
16 12в Мария Стойчева Тахтаджийска m_tahtadzhiyska2012@egblg.com
17 12в Мартина Иванова Яневска m_yanevska2012@egblg.com
18 12в Мина Чавдарова Сучева m_sucheva2012@egblg.com
19 12в Николай Николов Божков n_bozhkov2012@egblg.com
20 12в Светослав Пламенов Димитров s_dimitrov2012@egblg.com
21 12в Симона Георгиева Радойкова s_radoykova2012@egblg.com
22 12в Славяна Янкова Бундова s_bundova2012@egblg.com
23 12в Спас Костадинов Валеюв s_valeyuv2012@egblg.com
24 12в Спасимира Костадинова Катина s_katina2012@egblg.com
25 12в Станислава Николаева Цветкова s_tsvetkova2012@egblg.com
26 12в Христина Илиева Стоянова h_stoyanova2012@egblg.com
27 12в Цветелина Сашкова Самсарова ts_samsarova2012@egblg.com
28 12в Юлия Любомирова Муртазова y_murtazova2012@egblg.com