12 В клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12в Александрина Ивайлова Колева a_koleva2011@egblg.com
2 12в Ани Чавдарова Давидкова a_davidkova2011@egblg.com
3 12в Антония Пламенова Цветкова a_tsvetkova2011@egblg.com
4 12в Валентина Любомирова Янакиева v_yanakieva2011@egblg.com
5 12в Василка Кирилова Мицкова v_mitskova2011@egblg.com
6 12в Весела Стефанова Георгиева v_georgieva2011@egblg.com
7 12в Виктория Станиславова Вятрова v_vyatrova2011@egblg.com
8 12в Георги Владимиров Христов g_hristov2011@egblg.com
9 12в Георги Стефанов Дивилски g_divilski2011@egblg.com
10 12в Гергана Ивайлова Багашева g_bagasheva2011@egblg.com
11 12в Гергана Йорданова Цинцева g_tsintseva2011@egblg.com
12 12в Димитрина Петрова Великова d_velikova2011@egblg.com
13 12в Димитър Венчов Ангелов d_angelov2011@egblg.com
14 12в Евтим Димитров Бракадански e_brakadanski2011@egblg.com
15 12в Иван Кирилов Гулев i_gulev2011@egblg.com
16 12в Иван Маргаритов Делин i_delin2011@egblg.com
17 12в Кристина Андонова Калайджиева k_kalaydzhieva2011@egblg.com
18 12в Леонид Петров Петканин l_petkanin2011@egblg.com
19 12в Лиляна Гоцева Петкова l_petkova2011@egblg.com
20 12в Мария Валентинова Георгиева m_valentinova2011@egblg.com
21 12в Мария Георгиева Георгиева m_georgieva2011@egblg.com
22 12в Никола Йорданов Герасимов n_gerasimov2011@egblg.com
23 12в Симона Гришева Иванова s_ivanova2011@egblg.com
24 12в Стела Спасова Петрова s_petrova2011@egblg.com
25 12в Стоян Георгиев Ангелов s_angelov2011@egblg.com
26 12в Стоян Емилов Василев s_vasilev2011@egblg.com