12 В клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12в Антон Огнянов Попов a_popov2010@egblg.com
2 12в Веселина Сергеева Добринова v_dobrinova2010@egblg.com
3 12в Габриела Александрова Домозетска g_domozetska2010@egblg.com
4 12в Димитър Костадинов Шутев d_shutev2010@egblg.com
5 12в Елизабет Георгиева Дюлгерова e_dyulgerova2010@egblg.com
6 12в Илия Петров Илиев i_iliev2010@egblg.com
7 12в Илияна Василева Кехайова i_kehayova2010@egblg.com
8 12в Любен Иванов Гемов l_gemov2010@egblg.com
9 12в Македонка Николаева Точкова m_tochkova2010@egblg.com
10 12в Мария Георгиева Апостолова m_apostolova2010@egblg.com
11 12в Мартин Атанасов Проев m_proev2010@egblg.com
12 12в Мила Манолова Стоянова m_stoyanova2010@egblg.com
13 12в Михаела Георгиева Ошинова m_oshinova2010@egblg.com
14 12в Михаил Георгиев Пъхков m_pahkov2010@egblg.com
15 12в Моника Лъчезарова Велинова m_velinova2010@egblg.com
16 12в Никола Христов Таковски n_takovski2010@egblg.com
17 12в Николай Методиев Веселински n_veselinski2010@egblg.com
18 12в Ричард Томов Каракостов r_karakostov2010@egblg.com
19 12в Розалия Димитрова Малчева r_karakostov2010@egblg.com
20 12в Румяна Сашова Тренева r_treneva2010@egblg.com
21 12в Силвана Иванова Янкова s_yankova2010@egblg.com
22 12в Спаска Николова Паскова s_paskova2010@egblg.com
23 12в Таня Красимирова Маркова t_markova2010@egblg.com
24 12в Тереза Симеонова Бисерина t_biserina2010@egblg.com
25 12в Цветелина Георгиева Вангелова ts_vangelova2010@egblg.com