Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

11 б

Алекс

Василев

Лазаров

a_lazarov2022@egblg.com

2

11 б

Александра

Георгиева

Терзийска

a_terziyska2022@egblg.com

3

11 б

Александър

Василев

Пискулийски

a_piskuliyski2022@egblg.com

4

11 б

Борислав

Димитров

Мацин

b_macin2022@egblg.com

5

11 б

Вили

Димитрова

Петкова

v_petkova2022@egblg.com

6

11 б

Диана

Владимирова

Николова

d_nikolova2022@egblg.com

7

11 б

Диана

Стефанова

Христова

d_hristova2022@egblg.com

8

11 б

Димитър

Лъчезарев

Сагрев

d_sagrev2022@egblg.com

9

11 б

Евгени

Тодоров

Крънджилски

e_krandzhilski2022@egblg.com

10

11 б

Ивайла

Иванова

Докторова

i_doktorova2022@egblg.com

11

11 б

Иван

Георгиев

Костадинов

i_kostadinov2022@egblg.com

12

11 б

Ивана

Иванова

Спасова

i_spasova2022@egblg.com

13

11 б

Ивана

Методиева

Боровинова

i_borovinova2022@egblg.com

14

11 б

Ивета

Иванова

Стоянова

i_stoyanova2022@egblg.com

15

11 б

Иво

Николаев

Георгиев

i_georgiev2022@egblg.com

16

11 б

Йоана

Георгиева

Динкова

y_dinkova2022@egblg.com

17

11 б

Кристина

Димитрова

Грозданова

k_grozdanova2022@egblg.com

18

11 б

Лили

Руменова

Михова

l_mihova2022@egblg.com

19

11 б

Лияна

Георгиева

Георгиева

l_georgieva2022@egblg.com

20

11 б

Мартина

Владимирова

Маркова

m_markova2022@egblg.com

21

11 б

Михаела

Христова

Колчева

m_kolcheva2022@egblg.com

22

11 б

Николай

Божидаров

Пашов

n_pashov2022@egblg.com

23

11 б

Николаос

Йоанис

Козас

n_kozas2022@egblg.com

24

11 б

Росица

Симеонова

Лазарова

r_lazarova2022@egblg.com

25

11 б

Славчо

Славчов

Балабанов

s_balabanov2022@egblg.com

26

11 б

Хюсеин

Мохарем

Хаджи

h_hadzhi2022@egblg.com

27

11 б

Джамал

Хакам Джамал

Баджес Ал Бадарин

d_al_badarin2022@egblg.com