12 Б клас – Випуск 2021

Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

12 б

Ангел

Младенов

Георгиев

a_georgiev2021@egblg.com

2

12 б

Антонио

Антониев

Янкулски

a_yankulski2021@egblg.com

3

12 б

Борислава

Георгиева

Юнакова

b_yunakova2021@egblg.com

4

12 б

Валентина

Елвис

Николова

v_nikolova2021@egblg.com

5

12 б

Велислава

Георгиева

Латинова

v_latinova2021@egblg.com

6

12 б

Весела

Димитрова

Нешева

v_nesheva2021@egblg.com

7

12 б

Весела

Руменова

Антонова

v_antonova2021@egblg.com

8

12 б

Дейвид

Александров

Златков

d_zlatkov2021@egblg.com

9

12 б

Дженис

Селвим

Крондева

d_krondeva2021@egblg.com

10

12 б

Димитрина

Симеонова

Попова

d_popova2021@egblg.com

11

12 б

Донислав

Илиянов

Донев

d_donev2021@egblg.com

12

12 б

Зорница

Иванова

Стоянова

z_stoqnova2021@egblg.com

13

12 б

Илияна

Бориславова

Андреева

i_andreeva2021@egblg.com

14

12 б

Илияна

Илиева

Джабирова

i_dzhabirova2021@egblg.com

15

12 б

Йордан

Димитров

Иванов

y_ivanov2021@egblg.com

16

12 б

Марио

Красимиров

Папучаров

m_papucharov2021@egblg.com

17

12 б

Мартин

Антонов

Павлов

m_pavlov2021@egblg.com

18

12 б

Мила

Любенова

Пидова

m_pidova2021@egblg.com

19

12 б

Михаела

Лъчезарова

Смилкова

m_smilkova2021@egblg.com

20

12 б

Моника

Димитрова

Рупанова

m_rupanova2021@egblg.com

21

12 б

Моника

Руменова

Добринова

m_dobrinova2021@egblg.com

22

12 б

Николай

Василев

Дюлгерски

n_dyulgerski2021@egblg.com

23

12 б

Салих

Ибрахим

Каназирски

s_kanazirski2021@egblg.com

24

12 б

Теодора

Христова

Малчова

t_malchova2021@egblg.com

25

12 б

Тони

Иванов

Стойчев

t_stoychev2021@egblg.com

26

12 б

Цанко

Яворов

Христов

ts_hristov2021@egblg.com