12 Б клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Александра Александрова Димчева a_dimcheva2018@egblg.com
2 12 б Биляна Бойкова Радева b_radeva2018@egblg.com
3 12 б Веселина Славчова Балабанова v_balabanova2018@egblg.com
4 12 б Виктория Бориславова Борисова v_borisova2018@egblg.com
5 12 б Вилиана Ивова Ботушанова v_botushanova2018@egblg.com
6 12 б Владимир Емилов Трифонов v_trifonov2018@egblg.com
7 12 б Гергана Емилова Георгиева g_georgieva2018@egblg.com
8 12 б Дани Атанасова Бъсина d_basina2018@egblg.com
9 12 б Елица Василева Дичева e_dicheva2018@egblg.com
10 12 б Емануил Симеонов Мавродиев e_mavrodiev2018@egblg.com
11 12 б Ервин Юсеинов Зейнев e_zeynev2018@egblg.com
12 12 б Иван Андреев Станковски i_stankovski2018@egblg.com
13 12 б Йорданка Петрова Костова y_kostova2018@egblg.com
14 12 б Магдалена Ивайлова Танчева m_tansheva2018@egblg.com
15 12 б Мариела Йорданова Латинова m_latinova2018@egblg.com
16 12 б Мария Красимирова Ботушанова m_botushanova2018@egblg.com
17 12 б Мартин Христов Панайотов m_panayotov2018@egblg.com
18 12 б Михаела Георгиева Кафеджийска m_kafedzhiyska2018@egblg.com
19 12 б Михаил Николаев Михайлов m_mihaylov2018@egblg.com
20 12 б Нели Кирилова Величкова n_velichkova2018@egblg.com
21 12 б Нериман Мустафа Моллаали n_mollaali2018@egblg.com
22 12 б Никол Сашко Хайтова n_haytova2018@egblg.com
23 12 б Радост Георгиева Дурчова r_durchova2018@egblg.com
24 12 б Рени Василева Димитрова r_dimitrova2018@egblg.com
25 12 б Росица Александрова Динчева r_dincheva2018@egblg.com
26 12 б Цветелина Евгениева Терзиева ts_terzieva2018@egblg.com
27 12 б Цветелина Симеонова Ангелова ts_angelova2018@egblg.com