12 Б клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Антония Василева Христова a_hristova2017@egblg.com
2 12 б Антония Крумиева Каишева a_kaisheva2017@egblg.com
3 12 б Антония Николаева Неделчева a_nedelcheva2017@egblg.com
4 12 б Величка Красимирова Иванова v_ivanova2017@egblg.com
5 12 б Веселин Имков Методиев v_metodiev2017@egblg.com
6 12 б Виктор Събев Стоилов v_stoilov2017@egblg.com
7 12 б Виктория Христова Начина v_nachina2017@egblg.com
8 12 б Галина Стефанова Тахтаджийска g_tahtadzhiyska2017@egblg.com
9 12 б Георги Младенов Георгиев g_georgiev2017@egblg.com
10 12 б Гергана Ивайлова Станкова g_stankova2017@egblg.com
11 12 б Елисавета Венциславова Донушева e_donusheva2017@egblg.com
12 12 б Ивана Бориславова Чобанова i_chobanova2017@egblg.com
13 12 б Ивета Петрова Петрова i_petrova2017@egblg.com
14 12 б Ирена Костадинова Сугарева i_sugareva2017@egblg.com
15 12 б Йоана Любенова Маноилова y_manoilova2017@egblg.com
16 12 б Йордан Павлов Алексиев y_aleksiev2017@egblg.com
17 12 б Надя Костадинова Чеперкова n_cheperkova2017@egblg.com
18 12 б Петя Стефанова Рамова p_ramova2017@egblg.com
19 12 б Радостина Олег Безина r_bezina2017@egblg.com
20 12 б Радостина Събева Кислева r_kisleva2017@egblg.com
21 12 б Росана Кирилова Петкова r_petkova2017@egblg.com
22 12 б Рос-Мари Сергеева Янева r_yaneva2017@egblg.com
23 12 б Стефани Христова Чобанова s_chobanova2017@egblg.com
24 12 б Юлияна Красимирова Голакова yu_golakova2017@egblg.com
25 12 б Яна Янкова Стамболийска y_stamboliyska2017@egblg.com