12 Б клас – Випуск 2016

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Александър Красимиров Тимев a_timev2016@egblg.com
2 12 б Ангела Борисова Мунева a_muneva2016@egblg.com
3 12 б Анелия Красимирова Мавродиева a_mavrodieva2016@egblg.com
4 12 б Анита Димитрова Кюрова a_kyurova2016@egblg.com
5 12 б Антония Спасова Радичева a_radicheva2016@egblg.com
6 12 б Ася Кирилова Величкова a_velichkova2016@egblg.com
7 12 б Велизара Георгиева Георгиева v_georgieva2016@egblg.com
8 12 б Велислав Кирилов Павлов v_pavlov2016@egblg.com
9 12 б Елена Георгиева Глушкова e_glushkova2016@egblg.com
10 12 б Елена Георгиева Траянова e_trayanova2016@egblg.com
11 12 б Елена Лазарова Клечорова e_klechorova2016@egblg.com
12 12 б Здравко Иванов Черкезов z_cherkezov2016@egblg.com
13 12 б Каролина Александрова Костадинова k_kostadinova2016@egblg.com
14 12 б Каролина Спасова Чучукова k_chuchukova2016@egblg.com
15 12 б Кирил Георгиев Каров k_karov2016@egblg.com
16 12 б Костадин Димитров Котев k_kotev2016@egblg.com
17 12 б Милка Страхилова Стойчева m_stoycheva2016@egblg.com
18 12 б Михайл Димитров Димитров m_dimitrov2016@egblg.com
19 12 б Моника Толик Станкова m_stankova2016@egblg.com
20 12 б Нанси Съби Дашева n_dasheva2016@egblg.com
21 12 б Николай Любомиров Карамишев n_karamishev2016@egblg.com
22 12 б Петя Иванова Стефанова p_stefanova2016@egblg.com
23 12 б Ралица Пламенова Георгиева r_georgieva2016@egblg.com
24 12 б Росен Николаев Динчев r_dinchev2016@egblg.com
25 12 б Симона Атанасова Циркова s_tsirkova2016@egblg.com
26 12 б Снежана Мирославова Митева s_miteva2016@egblg.com
27 12 б Христина Венкова Думбанова h_dumbanova2016@egblg.com