12 Б клас – Випуск 2015

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Александра Емилова Миленкова a_milenkova2015@egblg.com
2 12 б Александра Радославова Кастаманова a_kastamatova2015@egblg.com
3 12 б Борислава Иванова Иванова b_ivanova2015@egblg.com
4 12 б Валентино Иванов Кръстев v_krastev2015@egblg.com
5 12 б Васил Георгиев Митрев v_mitrev2015@egblg.com
6 12 б Василена Иванова Василева v_vasileva2015@egblg.com
7 12 б Виолина Николаева Йовчева v_yovcheva2015@egblg.com
8 12 б Елена Иванова Тилева e_tileva2015@egblg.com
9 12 б Ивона Василева Василиева i_vasilieva2015@egblg.com
10 12 б Ивона Ивайлова Хаджийска i_hadzhiyska2015@egblg.com
11 12 б Ирена Велинова Костова i_kostova2015@egblg.com
12 12 б Йоана Иванова Милушева y_milusheva2015@egblg.com
13 12 б Константина Кирилова Гьорева k_gyoreva2015@egblg.com
14 12 б Лозина Василева Белинчева l_belincheva2015@egblg.com
15 12 б Любомир Димитров Григоров l_grigorov2015@egblg.com
16 12 б Любомир Ивайлов Черкезов l_cherkezov2015@egblg.com
17 12 б Мария Борисова Илиева m_ilieva2015@egblg.com
18 12 б Мария Стоянова Реджова m_redzhova2015@egblg.com
19 12 б Полина Божидарова Божикова p_bozhikova2015@egblg.com
20 12 б Райна Людмилова Парцова r_partsova2015@egblg.com
21 12 б Ралица Красимирова Въсенска r_vasenska2015@egblg.com
22 12 б Рамизе Мелдетова Куртева r_kurteva2015@egblg.com
23 12 б Светла Здравкова Грозданова s_grozdanova2015@egblg.com
24 12 б Светослав Пламенов Солачки s_solachki2015@egblg.com
25 12 б Симеон Бориславов Божинов s_bozhinov2015@egblg.com
26 12 б Станислав Иванов Гоцев s_gotsev2015@egblg.com
27 12 б Стефани Богданова Николова s_nikolova2015@egblg.com
28 12 б Стойчо Данков Ангелов s_angelov2015@egblg.com
29 12 б Цветелина Данаилова Цомпова ts_tsompova2015@egblg.com