12 Б клас – Випуск 2014

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Александра Аспарухова Аспарухова a_asparuhova2014@egblg.com
2 12 б Анастасия Антонова Златкова a_zlatkova2014@egblg.com
3 12 б Антония Иванова Кюрова a_kyurova2014@egblg.com
4 12 б Василена Ивова Драгомирова v_dragomirova2014@egblg.com
5 12 б Габриела Георгиева Панчева g_pancheva2014@egblg.com
6 12 б Гавраил Руменов Потеров g_poterov2014@egblg.com
7 12 б Георги Димитров Ушаков g_ushakov2014@egblg.com
8 12 б Гергана Пламенова Патарчанова g_patarchanova2014@egblg.com
9 12 б Денис Петров Галенков d_galenkov2014@egblg.com
10 12 б Димитър Венциславов Малинов d_malinov2014@egblg.com
11 12 б Елена Кирилова Иванова e_ivanova2014@egblg.com
12 12 б Ива Росенова Таскова i_taskova2014@egblg.com
13 12 б Иво Атанасов Георгиев i_georgiev2014@egblg.com
14 12 б Калина Йорданова Джаджарова k_dzhadzharova2014@egblg.com
15 12 б Катрин Димитрова Вангелова k_vangelova2014@egblg.com
16 12 б Кристиан Кирилов Ичев k_ichev2014@egblg.com
17 12 б Кристин Атанасов Атанасов k_atanasov2014@egblg.com
18 12 б Лазарина Венциславова Лазарова l_lazarov2014@egblg.com
19 12 б Мариан Чудомиров Влахов m_vlahov2014@egblg.com
20 12 б Мариета Николова Грошева m_grosheva2014@egblg.com
21 12 б Мила Спасова Пъхнева m_pahneva2014@egblg.com
22 12 б Наско Валентинов Стойков n_stoykov2014@egblg.com
23 12 б Огняна Кирилова Динева o_dineva2014@egblg.com
24 12 б Росица Елиева Апостолова r_apostolova2014@egblg.com
25 12 б Станислав Красимиров Мирчев s_mirchev2014@egblg.com
26 12 б Стефка Росенова Захаринова s_zaharieva2014@egblg.com
27 12 б Тодор Александров Язовалийски t_yazovaliyski2014@egblg.com