12 Б клас – Випуск 2013

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Алекс Любомиров Ангелов a_angelov2013@egblg.com
2 12 б Ангел Николаев Стойков a_stoykov2013@egblg.com
3 12 б Анелия Мариова Миразчийска a_mirazchiyska2013@egblg.com
4 12 б Анелия Младенова Гулева a_guleva2013@egblg.com
5 12 б Антоан Харалампиев Дуков a_dukov2013@egblg.com
6 12 б Боян Бойков Терзийски b_terziyski2013@egblg.com
7 12 б Ванеса Крумова Бицова v_bitsova2013@egblg.com
8 12 б Ваня Алексеева Пандева v_pandeva2013@egblg.com
9 12 б Виолета Иванова Спасова v_spasova2013@egblg.com
10 12 б Даниела Светославова Зашева d_zasheva2013@egblg.com
11 12 б Ева Николаева Джибина e_dzhibina2013@egblg.com
12 12 б Елена Стефанова Тахтаджийска e_tahtadzhiyska2013@egblg.com
13 12 б Зоя Георгиева Шопова z_shopova2013@egblg.com
14 12 б Ива Емилова Доспатлиева i_dospatlieva2013@egblg.com
15 12 б Иван Васков Христов i_hristov2013@egblg.com
16 12 б Иван Любомиров Марковски i_markovski2013@egblg.com
17 12 б Илиана Димитрова Чакърова i_chakarova2013@egblg.com
18 12 б Йорданка Руменова Королеова y_koroleova2013@egblg.com
19 12 б Кристиян Огнянов Велинов k_velinov2013@egblg.com
20 12 б Лора Венциславова Митова l_mitova2013@egblg.com
21 12 б Мариела Алберт Найденова m_naydenova2013@egblg.com
22 12 б Марина Кирилова Филипова m_filipova2013@egblg.com
23 12 б Мария Костадинова Сугарева m_sugareva2013@egblg.com
24 12 б Надя Велкова Марчева n_marcheva2013@egblg.com
25 12 б Ники Теохарова Костова n_kostova2013@egblg.com
26 12 б Нина Янева Янева n_yaneva2013@egblg.com
27 12 б Пламен Наков Костов p_kostov2013@egblg.com
28 12 б Стефани Александрова Костадинова s_kostadinova2013@egblg.com
29 12 б Цеци Любомирова Димитрова ts_dimitrova2013@egblg.com