12 Б клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12б Асен Димитров Бумбаров a_bumbarov2012@egblg.com
2 12б Беатрис Тодорова Трайкова b_traykova2012@egblg.com
3 12б Величка Кирилова Далева v_daleva2012@egblg.com
4 12б Владимир Стоянов Георгиев v_georgiev2012@egblg.com
5 12б Десислава Димитрова Ташева d_tasheva2012@egblg.com
6 12б Димитър Валентинов Тренчев d_trenchev2012@egblg.com
7 12б Ели Венциславова Шавулева e_shavuleva2012@egblg.com
8 12б Живка Пламенова Иванова z_ivanova2012@egblg.com
9 12б Ивана Димитрова Иванова i_ivanova2012@egblg.com
10 12б Ивана Йорданова Попстоянова i_popstoyanova2012@egblg.com
11 12б Ивана Милчева Шопова i_shopova2012@egblg.com
12 12б Любов Николаева Терзиева l_terzieva2012@egblg.com
13 12б Любомир Недялков Левунлиев l_levunliev2012@egblg.com
14 12б Македонка Димитрова Гърчева m_garcheva2012@egblg.com
15 12б Маргарита Николова Колчагова m_kolchagova2012@egblg.com
16 12б Мария Стоянова Благоева m_blagoeva2012@egblg.com
17 12б Павел Мартинов Христов p_hristov2012@egblg.com
18 12б Петя Емилова Смиленова p_smilenova2012@egblg.com
19 12б Пламен Александров Бучков p_buchkov2012@egblg.com
20 12б Ралица Василева Караджова r_karadzhova2012@egblg.com
21 12б Росица Георгиева Бежанска r_bezhanska2012@egblg.com
22 12б Симона Руменова Медарова s_medarova2012@egblg.com
23 12б Соня Йорданова Терзиева s_terzieva2012@egblg.com
24 12б Стоян Кирилов Стоянов s_stoyanov2012@egblg.com
25 12б Сюлейман Мустафа Мръцов s_mratsov2012@egblg.com
26 12б Теодора Тодорова Георгиева t_todorova2012@egblg.com
27 12б Яип Рамаданов Маджирски y_madzhirski2012@egblg.com