12 Б клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12б Аделина Сотирова Стоянова a_stoyanova2011@egblg.com
2 12б Александра Симеонова Ефремова a_efremova2011@egblg.com
3 12б Анна Василева Зашева a_zasheva2011@egblg.com
4 12б Благородна Василева Миладинова b_miladinova2011@egblg.com
5 12б Боряна Петрова Петрова b_petrova2011@egblg.com
6 12б Васил Иванов Ризов v_rizov2011@egblg.com
7 12б Весела Валентинова Янева v_yaneva2011@egblg.com
8 12б Гергана Костадинова Вишанина g_vishanina2011@egblg.com
9 12б Грета Михалева Роячка g_royachka2011@egblg.com
10 12б Даниела Красимирова Георгиева d_georgieva2011@egblg.com
11 12б Дечко Пламенов Дечков d_dechkov2011@egblg.com
12 12б Димитра Живкова Кърпачева d_karpacheva2011@egblg.com
13 12б Димитър Рангелов Шопов d_shopov2011@egblg.com
14 12б Доника Димитрова Асенова d_asenova2011@egblg.com
15 12б Елена Николаева Иванова e_ivanova2011@egblg.com
16 12б Илия Божинов Наков i_nakov2011@egblg.com
17 12б Искра Стоянова Стоянова i_stoyanova2011@egblg.com
18 12б Калоян Георгиев Гоцев k_gotsev2011@egblg.com
19 12б Катя Николова Николова k_nikolova2011@egblg.com
20 12б Любослав Валентинов Атанасов l_atanasov2011@egblg.com
21 12б Милена Антонова Георгиева m_antonova2011@egblg.com
22 12б Надежда Стефанова Тачева n_tacheva2011@egblg.com
23 12б Никола Георгиев Пашов n_pashov2011@egblg.com
25 12б Петър Валериев Благов p_blagov2011@egblg.com
24 12б Петър Ивелинов Вълков v_valkov2011@egblg.com
26 12б Петър Кирилов Николов p_nikolov2011@egblg.com
27 12б Рая Валентинова Драчева r_dracheva2011@egblg.com
28 12б Роберт Руменов Спириев r_spiriev2011@egblg.com
29 12б Спасимир Марианов Дешев s_deshev2011@egblg.com
30 12б Станислав Руменов Плевнелиев s_plevneliev2011@egblg.com