12 Б клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12б Ангел Пламенов Мичев a_michev2010@egblg.com
2 12б Валентин Василев Ковачев v_kovachev2010@egblg.com
3 12б Велина Стоянова Дерилова v_derilova2010@egblg.com
4 12б Величка Костадинова Димитрова v_dimitrova2010@egblg.com
5 12б Гергана Николаева Колчева g_kolcheva2010@egblg.com
6 12б Гергина Стоянова Дерилова g_derilova2010@egblg.com
7 12б Даниел Борисов Любомиров d_lyubomirov2010@egblg.com
8 12б Димана Борисова Донева d_doneva2010@egblg.com
9 12б Димитър Василев Трендафилов d_trendafilov2010@egblg.com
10 12б Димитър Иванов Палански d_palanski2010@egblg.com
11 12б Екатерина Емилова Борисова e_borisova2010@egblg.com
12 12б Елица Димитрова Захариева e_zaharieva2010@egblg.com
13 12б Живка Благоева Попатанасова z_popatanasova2010@egblg.com
14 12б Ивайло Иванов Иванов i_ivanov2010@egblg.com
15 12б Катерина Бориславова Божинова k_bozhinova2010@egblg.com
16 12б Красимир Пенев Алексиев k_aleksiev2010@egblg.com
17 12б Лилия Йорданова Стоева l_stoeva2010@egblg.com
18 12б Магдалена Кирилова Франгова m_frangova2010@egblg.com
19 12б Моника Венциславова Божинова m_bozhinova2010@egblg.com
20 12б Николай Георгиев Тумбев n_tumbev2010@egblg.com
21 12б Нина Венкова Шопска n_shopska2010@egblg.com
22 12б Нина Бориславова Ангелова n_angelova2010@egblg.com
23 12б Петър Савов Цирков p_tsirkov2010@egblg.com
24 12б Петя Петрова Митова p_mitova2010@egblg.com
25 12б Петя Николаева Гроздарска p_grozdarska2010@egblg.com
26 12б Петя Димитрова Христова p_hristova2010@egblg.com
27 12б Станислав Георгиев Арабаджийски s_arabadzhiyski2010@egblg.com
28 12б Янка Любомирова Георгиева y_georgieva2010@egblg.com