Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Анна-Мария Бойкова Начева a_nacheva2022@egblg.com
2 12 а Благо Иванов Прангов b_prangov2022@egblg.com
3 12 а Благовеста Александрова Илкова b_ilkova2022@egblg.com
4 12 а Благовеста Владимирова Благоева b_blagoeva2022@egblg.com
5 12 а Вили-Ан Атанасова Донева v_doneva2022@egblg.com
6 12 а Георги Иванов Зографски g_zografski2022@egblg.com
7 12 а Елица Георгиева Миленкова e_milenkova2022@egblg.com
8 12 а Емили Радославова Кьосева e_kyoseva2022@egblg.com
9 12 а Емине Байрам Абгьова e_abgyova2022@egblg.com
10 12 а Зорница Антонова Доклева z_dokleva2022@egblg.com
11 12 а Ивона Борисова Иванова i_ivanova2022@egblg.com
12 12 а Йоана Венциславова Шалявска y_shalyavska2022@egblg.com
13 12 а Йоана Николаева Николова y_nikolova2022@egblg.com
14 12 а Йоана Пламенова Зашева y_zasheva2022@egblg.com
15 12 а Кирил Димитров Златарски k_zlatarski2022@egblg.com
16 12 а Кристиян Илков Стоянов k_stoyanov2022@egblg.com
17 12 а Мария Бойкова Узунова m_uzunova2022@egblg.com
18 12 а Мартин Йорданов Лешев m_leshev2022@egblg.com
19 12 а Милена Росиславова Атанасова m_atanasova2022@egblg.com
20 12 а Надя Имкова Методиева n_metodieva2022@egblg.com
21 12 а Паскалина Петрова Трайкова p_traykova2022@egblg.com
22 12 а Рая Райкова Зашева r_zasheva2022@egblg.com
23 12 а Росита Димитрова Димитрова r_dimitrova2022@egblg.com
24 12 а Симона Ивайлова Божилова s_bozhilova2022@egblg.com
25 12 а Стефания Йорданова Венева s_veneva2022@egblg.com
26 12 а Стоян Юлиянов Георгиев s_georgiev2022@egblg.com
27 12 а Тариана Катарина Али Иванова-Бел t_ivanova_bel2022@egblg.com