12 А клас – Випуск 2021

Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

12 а

Бояна

Бисерова

Чопева

b_chopeva2021@egblg.com

2

12 а

Виктория

Красимирова

Календерска

v_kalenderska2021@egblg.com

3

12 а

Владимир

Владимиров

Попдимитров

v_popdimitrov2021@egblg.com

4

12 а

Габриела

Владимирова

Христова

g_hristova2021@egblg.com

5

12 а

Даяна

Йорданова

Узунова

d_uzunova2021@egblg.com

6

12 а

Емили

Светозарова

Васева

e_vaseva2021@egblg.com

7

12 а

Зоя

Венциславова

Гръкова

z_grakova2021@egblg.com

8

12 а

Ива

Росенова

Николова

i_nikolova2021@egblg.com

9

12 а

Ивайла

Борисова

Хаджипопова

i_hadzhipopova2021@egblg.com

10

12 а

Ивана

Бориславова

Чинкарова

i_chinkarova2021@egblg.com

11

12 а

Ивет

Атанасова

Димитрова

i_dimitrova2021@egblg.com

12

12 а

Калина

Георгиева

Шошева

k_shosheva2021@egblg.com

13

12 а

Кристина

Бисерова

Стойчева

k_stoycheva2021@egblg.com

14

12 а

Летисия

Вихренова

Поповска

l_popovska2021@egblg.com

15

12 а

Лили

Красимирова

Томанова

l_tomanova2021@egblg.com

16

12 а

Мария

Бориславова

Саева

m_saeva2021@egblg.com

17

12 а

Мария

Крумова

Асланска

m_aslanska2021@egblg.com

18

12 а

Мария

Миткова

Петрова

m_petrova2021@egblg.com

19

12 а

Мартин

Райчев

Радойчев

m_radoychev2021@egblg.com

20

12 а

Михаела

Живкова

Николова

m_nikolova2021@egblg.com

21

12 а

Нели

Божанова

Иванова

n_ivanova2021@egblg.com

22

12 а

Ния

Антон

Тошева

n_tosheva2021@egblg.com

23

12 а

Радостина

Димитрова

Бикова

r_bikova2021@egblg.com

24

12 а

Христиана

Димитрова

Казакова

h_kazakova2021@egblg.com

25

12 а

Христо

Илиев

Вълчев

h_valchev2021@egblg.com

26

12 а

Юлияна

Иванова

Миткова

yu_mitkova2021@egblg.com