12 А клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Александрина Методиева Зарева a_zareva2020@egblg.com
2 12 а Антония Светославова Русалиева a_rusalieva2020@egblg.com
3 12 а Атанас Росенов Пищалов a_pishtalov2020@egblg.com
4 12 а Божидар Асенов Стоянов b_stoyanov2020@egblg.com
5 12 а Василия Василева Атанасова v_atanasova2020@egblg.com
6 12 а Виктория Ивайлова Вукярска v_vukyarska2020@egblg.com
7 12 а Виктория Йорданова Йорданова v_yordanova2020@egblg.com
8 12 а Виктория Мирославова Тошева v_tosheva2020@egblg.com
9 12 а Даниел Стоянов Димов d_dimov2020@egblg.com
10 12 а Джемал Зюлфинов Колашов d_kolashov2020@egblg.com
11 12 а Димитър Радославов Николов d_nikolov2020@egblg.com
12 12 а Ивана Димитрова Ангелова i_angelova2020@egblg.com
13 12 а Йоана Здравкова Карапеткова y_karapetkova2020@egblg.com
14 12 а Калина Лъчезарова Колева k_koleva2020@egblg.com
15 12 а Костадин Маринов Джалев k_dzhalev2020@egblg.com
16 12 а Костадин Петров Божков k_bozhkov2020@egblg.com
17 12 а Мариян Добромиров Стефанов m_stefanov2020@egblg.com
18 12 а Мартин Юлианов Манасиев m_manasiev2020@egblg.com
19 12 а Милена Руменова Ралинска m_ralinska2020@egblg.com
20 12 а Моника Костадинова Кадинова m_kadinova2020@egblg.com
21 12 а Нанси Методиева Новоселска n_novoselska2020@egblg.com
22 12 а Никола Василев Марценков n_martsenkov2020@egblg.com
23 12 а Румяна Руменова Антонова r_antonova2020@egblg.com
24 12 а Силвия Атанасова Лютова s_lyutova2020@egblg.com
25 12 а Станислав Венциславов Дамянов s_damyanov2020@egblg.com
26 12 а Станислава Венциславова Скендерова s_skenderova2020@egblg.com
27 12 а Христина Димитрова Цонкова h_tsonkova2020@egblg.com