12 А клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Алекс Александров Тодоров a_todorov2019@egblg.com
2 12 а Анастасия Светославова Смилкова a_smilkova2019@egblg.com
3 12 а Божидар Данчов Червенков b_chervenkov2019@egblg.com
4 12 а Виктория Лъчезар Андонова v_andonova2019@egblg.com
5 12 а Владимир Анатолиев Котовски v_kotovski2019@egblg.com
6 12 а Габриела Георгиева Узунова g_uzunova2019@egblg.com
7 12 а Георги Йорданов Тодоров g_todorov2019@egblg.com
8 12 а Димитър Петров Белемезов d_belemezov2019@egblg.com
9 12 а Евгения Петрова Арнаудова e_arnaudova2019@egblg.com
10 12 а Йоана Светославова Георгиева y_georgieva2019@egblg.com
11 12 а Каролина Ерол Хаджиева k_hadzhieva2019@egblg.com
12 12 а Кирил Иванов Стефанов k_stefanov2019@egblg.com
13 12 а Костадинка Валериева Бояджиева k_boyadzhieva2019@egblg.com
14 12 а Кристина Петрова Цанева k_tsaneva2019@egblg.com
15 12 а Любомир Илиев Черваров l_chervarov2019@egblg.com
16 12 а Мария Димитрова Белчева m_belcheva2019@egblg.com
17 12 а Мария Емилова Илиева m_ilieva2019@egblg.com
18 12 а Миглена Стоянова Сковърданова m_skovardanova2019@egblg.com
19 12 а Нено Любенов Шумарски n_shumarski2019@egblg.com
20 12 а Павел Петров Трендафилов p_trendafilov2019@egblg.com
21 12 а Пламена Костадинова Ханджийска p_hadzhiyska2019@egblg.com
22 12 а Полина Стоянова Гърчева p_garcheva2019@egblg.com
23 12 а Сандрина Трайчева Никова s_nikova2019@egblg.com
24 12 а Светлана Светославова Стойкова s_stoykova2019@egblg.com
25 12 а Симеон Ивайлов Стоилков s_stoilkov2019@egblg.com
27 12 а Станислава Руменова Томанова s_tomanova2019@egblg.com
28 12 а Стефан Юлианов Войнов s_voynov2019@egblg.com
29 12 а Таня Лефтерова Сердарова t_serdarova2019@egblg.com
30 12 а Христина Благоева Ангелова h_angelova2019@egblg.com