12 А клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Александра Георгиева Йорданова a_yordanova2018@egblg.com
2 12 а Ася Костадинова Стойчева a_stoycheva2018@egblg.com
3 12 а Бекир Скендеров Муев b_muev2018@egblg.com
4 12 а Ванеса Бисерова Йорданова v_yordanova2018@egblg.com
5 12 а Велина Емилова Колева v_koleva2018@egblg.com
6 12 а Венцислав Пенев Алексиев v_aleksiev2018@egblg.com
7 12 а Веселина Костадинова Чотрева v_chorteva2018@egblg.com
8 12 а Виктор Иванов Котев v_kotev2018@egblg.com
9 12 а Евгения Емилова Кьосева e_kyoseva2018@egblg.com
10 12 а Елена Иванова Юрукова e_yurukova2018@egblg.com
11 12 а Иван Георгиев Кънчев i_kanchev2018@egblg.com
12 12 а Йорданка Василева Василева y_vasileva2018@egblg.com
13 12 а Красимира Иванова Иванова k_ivanova2018@egblg.com
14 12 а Лиляна Петрова Терзиева l_terzieva2018@egblg.com
15 12 а Мартин Николов Грошев m_groshev2018@egblg.com
16 12 а Мартина Павлова Геренска m_gerenska2018@egblg.com
17 12 а Мерелин Звонкова Лесовска m_lesovska2018@egblg.com
18 12 а Михаил Димитров Димитров m_dimitrov2018@egblg.com
19 12 а Надя Кирилова Тачева n_tacheva2018@egblg.com
20 12 а Наталия Кирилова Минева n_mineva2018@egblg.com
21 12 а Радостина Крумова Бояджиева r_boyadzhieva2018@egblg.com
22 12 а Ралица Костадинова Манолова r_manolova2018@egblg.com
23 12 а Симона Стоянова Дамянова s_damyanova2018@egblg.com
24 12 а Стефани Юлиева Бачева s_bacheva2018@egblg.com
25 12 а Таня Ивова Андрова t_androva2018@egblg.com
26 12 а Христина Димитрова Христова h_hristova2018@egblg.com
27 12 а Яна Кирилова Качулска ya_kachulska2018@egblg.com