12 А клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Александър Бориславов Радков a_radkov2017@egblg.com
2 12 а Бюлен Али Мурад b_murad2017@egblg.com
3 12 а Валентин Василев Димитров v_dimitrov2017@egblg.com
4 12 а Ванеса Димитрова Карадалиева v_karadalieva2017@egblg.com
5 12 а Велизара Димитрова Нечитайлова v_nechitaylova2017@egblg.com
6 12 а Виктория Янкова Граховска v_grahovska2017@egblg.com
7 12 а Димитър Иванов Ангов d_angov2017@egblg.com
8 12 а Димитър Иванов Илиев d_iliev2017@egblg.com
9 12 а Дияна Христова Стоичкова d_stoichkova2017@egblg.com
10 12 а Ива Кирилова Стойкова i_stoykova2017@egblg.com
11 12 а Иван Младенов Андонов i_andonov2017@egblg.com
12 12 а Исталиана Добромирова Стоилкова i_stoilkova2017@egblg.com
13 12 а Калоян Красимиров Николов k_nikolov2017@egblg.com
14 12 а Камелита Велимирова Бежанска k_bezhanska2017@egblg.com
15 12 а Кирил Димов Балабански k_balabanski2017@egblg.com
16 12 а Мариета Ивайлова Милушева m_milusheva2017@egblg.com
17 12 а Невена Атанасова Разсолкова n_razsolkova2017@egblg.com
18 12 а Невена Стоянова Илиева n_ilieva2017@egblg.com
19 12 а Никол Николаева Янкова n_yankova2017@egblg.com
20 12 а Нурие Акиова Читакова n_chitakova2017@egblg.com
21 12 а Симона Ивайлова Цветанова s_tsvetanova2017@egblg.com
22 12 а Стела Йорданова Илиева s_ilieva2017@egblg.com
23 12 а Теодора Христова Алексиева t_aleksieva2017@egblg.com
24 12 а Христина Димитрова Нешева h_nesheva2017@egblg.com
25 12 а Юлияна Христова Пачова y_pachova2017@egblg.com