12 А клас – Випуск 2016

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Александра Александрова Балабанова a_balabanova2016@egblg.com
2 12 а Атидже Светославова Орцева a_ortseva2016@egblg.com
3 12 а Борислава Симеонова Стойчева b_stoycheva2016@egblg.com
4 12 а Вероника Любенова Югова v_yugova2016@egblg.com
5 12 а Виолина Методиева Зашева v_zasheva2016@egblg.com
6 12 а Гина Борисова Янакиева g_yanakieva2016@egblg.com
7 12 а Десислава Миленова Марчева d_marcheva2016@egblg.com
8 12 а Димитрина Владимирова Дамянова d_damyanova2016@egblg.com
9 12 а Димитър Георгиев Тодоров d_todorov2016@egblg.com
10 12 а Емира Събева Шаркова e_sharkova2016@egblg.com
11 12 а Ивайло Руменов Стратиев i_stratiev2016@egblg.com
12 12 а Илия Владимиров Пекачев i_pekachev2016@egblg.com
13 12 а Лина Нидал Ашрам l_ashram2016@egblg.com
14 12 а Лоренцо Ивайлов Георгиев l_georgiev2016@egblg.com
15 12 а Маргарита Пламенова Тундорова m_tundorova2016@egblg.com
16 12 а Мария Божидарова Илиева m_ilieva2016@egblg.com
17 12 а Мария Христова Йорданова m_yordanova2016@egblg.com
18 12 а Мери-Мелинда Иванова Михайлова m_mihaylova2016@egblg.com
19 12 а Моника Валентинова Чавеева m_chaveeva2016@egblg.com
20 12 а Мустафа Мустафов Якупов m_yakupov2016@egblg.com
21 12 а Никол Станимир Христова n_hristova2016@egblg.com
22 12 а Светослава Миленова Марчева s_marcheva2016@egblg.com
23 12 а Симона Валери Гълъбова s_galabova2016@egblg.com
24 12 а София Малинова Широканска s_shirokanska2016@egblg.com
25 12 а Стелиана Стефанова Стоянова s_stoyanova2016@egblg.com
26 12 а Тина Костадинова Петрова t_petrova2016@egblg.com
27 12 а Шериф Саами Кунч sh_kunch2016@egblg.com