12 А клас – Випуск 2015

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Анастасия Генова Стоилова a_stoilova2015@egblg.com
2 12 а Ангел Димитров Гундев a_gundev2015@egblg.com
3 12 а Анет Атанасова Атанасова a_atanasova2015@egblg.com
4 12 а Анита Олегова Кръстева a_krasteva2015@egblg.com
5 12 а Ася Алексеева Пандева a_pandeva2015@egblg.com
6 12 а Вержиния Ивайлова Груева v_grueva2015@egblg.com
7 12 а Виктория Василева Чомерова v_chomerova2015@egblg.com
8 12 а Георги Борисов Хаджидимитров g_hadzhidimitrov2015@egblg.com
9 12 а Джамиле Ибрахим Камбер d_kamber2015@egblg.com
10 12 а Елза Борисова Михайлова e_mihaylova2015@egblg.com
11 12 а Естела Иванова Калинина e_kalinina2015@egblg.com
12 12 а Жулиан Симеонов Спасов zh_spasov2015@egblg.com
13 12 а Иван Бойков Андонов i_andonov2015@egblg.com
14 12 а Илиана Стойнева Безинска i_bezinska2015@egblg.com
15 12 а Йоанна Юлиева Барзева y_barzeva2015@egblg.com
16 12 а Йордан Стефанов Гошев y_goshev2015@egblg.com
17 12 а Косара Костадинова Илиева k_ilieva2015@egblg.com
18 12 а Мария Данаилова Сидерова m_siderova2015@egblg.com
19 12 а Мария Тихомирова Милева m_mileva2015@egblg.com
20 12 а Мартин Василев Стоилов m_stoilov2015@egblg.com
21 12 а Никола Илиянов Харисков n_hariskov2015@egblg.com
22 12 а Радостина Китанова Стойчева r_stoycheva2015@egblg.com
23 12 а Силвия Венциславова Кърпачева s_karpacheva2015@egblg.com
24 12 а Снежина Кръстева Шошева s_shosheva2015@egblg.com
25 12 а Тюркиян Неджимиева Арнаудова t_arnaudova2015@egblg.com
26 12 а Яна Христова Христова ya_hristova2015@egblg.com
27 12 а Ясмина Ясенова Тельова ya_telyova2015@egblg.com