12 А клас – Випуск 2014

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Антон Иванов Кулев a_kulev2014@egblg.com
2 12 а Биляна Иванова Стефанова b_stefanova2014@egblg.com
3 12 а Благовест Марио Герасимов b_gerasimov2014@egblg.com
4 12 а Вероника Иванова Паланска v_palanska2014@egblg.com
5 12 а Гергана Александрова Димитрова g_dimitrova2014@egblg.com
6 12 а Дейвид Цанков Зейнев d_zeynev2014@egblg.com
7 12 а Елена Георгиева Деведжиева e_devedzhieva2014@egblg.com
8 12 а Ивана Иванова Василева i_vasileva2014@egblg.com
9 12 а Йорданка Валентинова Атанасова y_atanasova2014@egblg.com
10 12 а Катя Николаева Димитрова k_dimitrova2014@egblg.com
11 12 а Кристина Руменова Ролева k_roleva2014@egblg.com
12 12 а Любомира Василева Младенова l_mladenova2014@egblg.com
13 12 а Маргарита Сашкова Монтина m_montina2014@egblg.com
14 12 а Мария Янкова Янева m_yaneva2014@egblg.com
15 12 а Марияна Георгиева Георгиева m_georgieva2014@egblg.com
16 12 а Мирослав Стоянов Гайдажиев m_gaydazhiev2014@egblg.com
17 12 а Мирослава Даниелова Томаниева m_tomanieva2014@egblg.com
18 12 а Моника Младенова Джалева m_dzhaleva2014@egblg.com
19 12 а Надя Радкова Шаламанова n_shalamanova2014@egblg.com
20 12 а Петър Викторов Янчовски p_yanchovski2014@egblg.com
21 12 а Поли Маринова Воденичарова p_vodenicharova2014@egblg.com
22 12 а Ралица Георгиева Иванова r_ivanova2014@egblg.com
23 12 а Симона Стефанова Рамова s_ramova2014@egblg.com
24 12 а Симона Симеонова Караманолева s_karamanoleva2014@egblg.com
25 12 а Станислав Михаилов Новоселски s_novoselski2014@egblg.com
26 12 а Яна Нидал Ашрам ya_ashram2014@egblg.com
27 12 а Янка Василева Джизова ya_dzhizova2014@egblg.com