12 А клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12а Атанас Благоев Попатанасов a_popatanasov2012@egblg.com
2 12а Благовеста Илкова Джабирова b_dzhabirova2012@egblg.com
3 12а Борислава Борисова Бележкова b_belezhkova2012@egblg.com
4 12а Георг Росен Шиков g_shikov2012@egblg.com
5 12а Йорданка Владимирова Давидкова y_davidkova2012@egblg.com
6 12а Кирил Димитров Ризов k_rizov2012@egblg.com
7 12а Любима Костадинова Мавродиева l_mavrodieva2012@egblg.com
8 12а Марио Стоянов Видинов m_vidinov2012@egblg.com
9 12а Мария Кирилова Стоянова m_stoyanova2012@egblg.com
10 12а Мартин Руменов Лазарков m_lazarkov2012@egblg.com
11 12а Мартина Здравкова Стоименова m_stoimenova2012@egblg.com
12 12а Мими Андонова Стоилова m_stoilova2012@egblg.com
13 12а Михаил Йосифов Кюпов m_kyupov2012@egblg.com
14 12а Наталия Марио Димитрова n_dimitrova2012@egblg.com
15 12а Нели Венциславова Бачева n_bacheva2012@egblg.com
16 12а Николина Иванова Порчева n_porcheva2012@egblg.com
17 12а Радослав Илиев Николов r_nikolov2012@egblg.com
18 12а Радослав Красимиров Димитров r_dimitrov2012@egblg.com
19 12а Рукие Реджеп Башева r_basheva2012@egblg.com
20 12а Сейди Елзеров Абдишев s_abdishev2012@egblg.com
22 12а Силвия Росенова Тахирова s_tahirova2012@egblg.com
21 12а Силвия Стоянова Иванова s_ivanova2012@egblg.com
23 12а Стефани Александрова Стоицова s_stoitsova2012@egblg.com
24 12а Таня Стефанова Георгиева t_georgieva2012@egblg.com
25 12а Христо Благоев Шкалов h_shkalov2012@egblg.com