12 А клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12а Александър Добринов Петров a_petrov2011@egblg.com
2 12а Борислава Иванова Иванова b_ivanova2011@egblg.com
3 12а Вероника Светославова Давидкова v_davidkova2011@egblg.com
4 12а Георги Харалампиев Николов g_nikolov2011@egblg.com
5 12а Десислава Димитрова Търнарова d_tarnarova2011@egblg.com
6 12а Джулия Георгиева Мътнешлиева d_matneshlieva2011@egblg.com
7 12а Еванжелин Емилова Стоянова e_stoyanova2011@egblg.com
8 12а Елена Благоева Делиова e_deliova2011@egblg.com
9 12а Емануела Борисова Янева e_yaneva2011@egblg.com
10 12а Иво Венциславов Щерев i_shterev2011@egblg.com
11 12а Илина Сергеева Сарадинова i_saradinova2011@egblg.com
12 12а Илхан Хамид Киневирски i_kinevirski2011@egblg.com
13 12а Йоана Кирилова Милтенова y_miltenova2011@egblg.com
14 12а Кирил Романов Хаджикосев k_hadzhikosev2011@egblg.com
15 12а Красимир Иванов Златинов k_zlatinov2011@egblg.com
16 12а Кристиян Иванов Петров k_petrov2011@egblg.com
17 12а Мария Милчева Шопова m_shopova2011@egblg.com
18 12а Митко Георгиев Атанасов m_atanasov2011@egblg.com
19 12а Никола Георгиев Чучуков n_chuchukov2011@egblg.com
20 12а Светлана Руменова Лазаркова s_lazarkova2011@egblg.com
21 12а Стефани Николова Митова s_mitova2011@egblg.com
22 12а Теодора Йорданова Цонева t_tsoneva2011@egblg.com
23 12а Христина Росенова Георгиева h_georgieva2011@egblg.com
24 12а Цветелин Емилов Стоименов ts_stoimenov2011@egblg.com
25 12а Цветелина Антонова Сотирова ts_sotirova2011@egblg.com
26 12а Цветелина Василева Зайкова ts_zaykova2011@egblg.com