Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

11 а

Анна-Мария

Бойкова

Начева

a_nacheva2022@egblg.com

2

11 а

Благо

Иванов

Прангов

b_prangov2022@egblg.com

3

11 а

Благовеста

Александрова

Илкова

b_ilkova2022@egblg.com

4

11 а

Благовеста

Владимирова

Благоева

b_blagoeva2022@egblg.com

5

11 а

Вили-Ан

Атанасова

Донева

v_doneva2022@egblg.com

6

11 а

Георги

Иванов

Зографски

g_zografski2022@egblg.com

7

11 а

Елица

Георгиева

Миленкова

e_milenkova2022@egblg.com

8

11 а

Емили

Радославова

Кьосева

e_kyoseva2022@egblg.com

9

11 а

Емине

Байрам

Абгьова

e_abgyova2022@egblg.com

10

11 а

Зорница

Антонова

Доклева

z_dokleva2022@egblg.com

11

11 а

Ивона

Борисова

Иванова

i_ivanova2022@egblg.com

12

11 а

Йоана

Венциславова

Шалявска

y_shalyavska2022@egblg.com

13

11 а

Йоана

Николаева

Николова

y_nikolova2022@egblg.com

14

11 а

Йоана

Пламенова

Зашева

y_zasheva2022@egblg.com

15

11 а

Кирил

Димитров

Златарски

k_zlatarski2022@egblg.com

16

11 а

Кристиян

Илков

Стоянов

k_stoyanov2022@egblg.com

17

11 а

Мария

Бойкова

Узунова

m_uzunova2022@egblg.com

18

11 а

Мартин

Йорданов

Лешев

m_leshev2022@egblg.com

19

11 а

Милена

Росиславова

Атанасова

m_atanasova2022@egblg.com

20

11 а

Надя

Имкова

Методиева

n_metodieva2022@egblg.com

21

11 а

Паскалина

Петрова

Трайкова

p_traykova2022@egblg.com

22

11 а

Рая

Райкова

Зашева

r_zasheva2022@egblg.com

23

11 а

Росита

Димитрова

Димитрова

r_dimitrova2022@egblg.com

24

11 а

Симона

Ивайлова

Божилова

s_bozhilova2022@egblg.com

25

11 а

Стефания

Йорданова

Венева

s_veneva2022@egblg.com

26

11 а

Стоян

Юлиянов

Георгиев

s_georgiev2022@egblg.com

27

11 а

Тариана Катарина

Али

Иванова-Бел

t_ivanova_bel2022@egblg.com