100 години след смъртта на Христо Смирненски

На 18 юни 1923 година България губи поет. Творец с толкова забележим талант, че текстовете му остават почти такива, каквито ги е създал за пръв път, без големи корекции в тях. Човек, който живее сякаш на бързи обороти, а пламъкът му изгаря, преди да се е разгорял напълно. Поет, за когото знаем много, но като че ли все недостатъчно. Роден в Кукуш, Христо Измирлиев се оказва свързан и с град Благоевград, където  все още живеят потомци на рода Измирлиеви. Затова, а и защото талантливият творец заслужава почит и преклонение от нас, българите от ХХI век, учениците от единадесети клас на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, подкрепени от техните преподаватели по български език и литература и информационни технологии, проведоха интерактивен урок, озаглавен „Човекът, властта и градът в творчеството на Христо Смирненски“.

Урокът се проведе на 05.06.2023 година от 17 часа в голямата аудитория на Езикова гимназия.  Симона Йорданова от 11. г клас, Амелия Никова и Виктория Митова от 11 е клас бяха „учителите“, реализирали урока, а с пианото им помогна Деян Соколов от 11е клас. Показани бяха снимки от последните записки на Христо Смирненски и бяха казани интересни факти от живота му. „Разнокалибрени въздишки в стихове и проза“ (първата книга на Христо Смирненски) представиха д-р Теодора Димитрова и Амелия Никова от 11. е клас. „Децата на града“ беше заглавието на съвместния проект на Белослава Илиева и Йоана Чекова от 11. г клас, а с проекта си „Дяволът и обществото“ Анна Кръстева и Рада Божинова от 11. в клас доказаха колко актуален е творецът днес. Йоан Паланкалиев от 9. г клас; Антонио Янакиев от 11. г клас; Радостина Илиева от 11. а клас и Валентина Глинджурска от 11. в клас, подкрепени от цигулката на Калоян Кирилов от 9. г клас, изнесоха поетически рецитал. Озаглавен „Децата на града“, рециталът, реализиран с подкрепата на госпожа Юлия Дживджорска, разчувства публиката от ученици, родители, преподаватели от основните и средните училища в гр. Благоевград и членовете на МО по БЕЛ в СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков д-р Борислава Стефанова, Ирина Копаранова и Спасимира Зърнева. Със своя задълбочен анализ на поезията на Христо Смирненски гостуващият преподавател проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски (ръководител на катедра „Литература“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“) даде решителен принос за анализирането на творчеството на поета.

Интерактивният урок доказа за пореден път, че учениците на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ не само че притежават знания и артистичност, но и умеят да работят в екип, показвайки нагледно, че в съвременното образование интеграцията между съвременните технологии и литературата е възможна.