Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

10 г

Александър

Александров

Вачков

a_vachkov2023@egblg.com

2

10 г

Велина

Николаева

Барилска

v_barilska2023@egblg.com

3

10 г

Велислава

Бориславова

Асенова

v_asenova2023@egblg.com

4

10 г

Дара

Георгиева

Васева

d_vaseva2023@egblg.com

5

10 г

Димитра

Антонова

Атанасова

d_atanasova2023@egblg.com

6

10 г

Елена

Николова

Христова

e_hristova2023@egblg.com

7

10 г

Йоана

Ангелова

Величкова

y_velichkova2023@egblg.com

8

10 г

Катерина

Бисерова

Кацарска

k_katsarska2023@egblg.com

9

10 г

Кирил

Георгиев

Боянов

k_boyanov2023@egblg.com

10

10 г

Кирил

Николаев

Стоянов

k_stoyanov2023@egblg.com

11

10 г

Лора

Александрова

Камбитова

l_kambitova2023@egblg.com

12

10 г

Мариам-Малина

Янева

Неделковска

m_nedelkovska2023@egblg.com

13

10 г

Мариана

Илианова

Георгиева

m_georgieva2023@egblg.com

14

10 г

Мартина

Чавдарова

Генова

m_genova2023@egblg.com

15

10 г

Мира

Миленова

Петрова

m_petrova2023@egblg.com

16

10 г

Михаела

Георгиева

Клешкова

m_kleshkova2023@egblg.com

17

10 г

Михаил

Ангелов

Ризов

m_rizov2023@egblg.com

18

10 г

19

10 г

Никола

Георгиев

Чорбаджийски

n_chorbadzhiyski2023@egblg.com

20

10 г

Николай

Веселинов

Пандев

n_pandev2023@egblg.com

21

10 г

Павел

Ивов

Иванов

p_ivanov2023@egblg.com

22

10 г

Петя

Петрова

Иванчова

p_ivanchova2023@egblg.com

23

10 г

Ралица

Лъчезарова

Христова

r_hristova2023@egblg.com

24

10 г

Теа

Валери

Илиева

t_ilieva2023@egblg.com

25

10 г

Теа

Димитрова

Георгиева

t_georgieva2023@egblg.com

26

10 г

Теодора

Славчева

Вантова

t_vantova2023@egblg.com

27

10 г

Христина

Петрова

Касева

h_kaseva2023@egblg.com