Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

10 б

Александър

Василев

Васев

a_vasev2023@egblg.com

2

10 б

Амина

Ибрахим

Вейсал

a_veysal2023@egblg.com

3

10 б

Анита

Красимирова

Иванова

a_ivanova2023@egblg.com

4

10 б

Божидар

Светлинов

Донев

b_donev2023@egblg.com

5

10 б

Валентина

Валентинова

Дамянова

v_damyanova2023@egblg.com

6

10 б

Валерия

Петрова

Петкашева

v_petkasheva2023@egblg.com

7

10 б

Ванина

Любомирова

Мирчева

v_mircheva2023@egblg.com

8

10 б

Георги

Бранимиров

Марчев

g_marchev2023@egblg.com

9

10 б

Гергана

Костадинова

Милушева

g_milusheva2023@egblg.com

10

10 б

Дарина

Николаева

Стоянова

d_stoyanova2023@egblg.com

11

10 б

Десислава

Янкова

Бачева

d_bacheva2023@egblg.com

12

10 б

Джемиле

Муса

Еланска

d_elanska2023@egblg.com

13

10 б

Емилия

Живкова

Попова

e_popova2023@egblg.com

14

10 б

Ивана

Георгиева

Иванова

i_ivanova2023@egblg.com

15

10 б

Изабел

Лазарова

Кирякова

i_kiryakova2023@egblg.com

16

10 б

Калоян

Стоичков

Калаузки

k_kalauzki2023@egblg.com

17

10 б

Кристиан

Лъчезаров

Костадинов

k_kostadinov2023@egblg.com

18

10 б

Лидия

Петрова

Седмакова

l_sedmakova2023@egblg.com

19

10 б

Мариела

Кирилова

Вецева

m_vetseva2023@egblg.com

20

10 б

Митко

Атанасов

Давидков

m_davidkov2023@egblg.com

21

10 б

Михаела

Тодорова

Мирчева

m_mircheva2023@egblg.com

22

10 б

Младен

Валентинов

Доленски

m_dolenski2023@egblg.com

23

10 б

Неджибе

Мустафа

Вейсал

n_veysal2023@egblg.com

24

10 б

Никол

Николова

Евтимова

n_evtimova2023@egblg.com

25

10 б

Силвия

Сотирова

Стоянова

s_stoyanova2023@egblg.com

26

10 б

Симона

Йосиф

Шарбанова

s_sharbanova2023@egblg.com

27

10 б

Таня

Бориславова

Любомирова

t_lyubomirova2023@egblg.com