Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

10 а

Алекс

Юлиянов

Зулямски

a_zulyamski2023@egblg.com

2

10 а

Александра

Юлиянова

Зулямска

a_zulyamska2023@egblg.com

3

10 а

Антония

Стоянова

Вълкова

a_valkova2023@egblg.com

4

10 а

Борислава

Борисова

Стоименова

b_stoimenova2023@egblg.com

5

10 а

Боян

Георгиев

Георгиев

b_georgiev2023@egblg.com

6

10 а

Бояна

Генчова

Георгиева

b_georgieva2023@egblg.com

7

10 а

Василена

Василева

Казалиева

v_kazalieva2023@egblg.com

8

10 а

Виктория

Венциславова

Богданова

v_bogdanova2023@egblg.com

9

10 а

Георги

Красимиров

Ключков

g_kyuchukov2023@egblg.com

10

10 а

Гергана

Мариянова

Цветанова

g_tsvetanova2023@egblg.com

11

10 а

Джулиана

Росенова

Янева

d_yaneva2023@egblg.com

12

10 а

Джулия

Спасова

Секулова

d_sekulova2023@egblg.com

13

10 а

Елена

Антонова

Петрова

e_petrova2023@egblg.com

14

10 а

Елина

Кирилова

Митова

e_mitova2023@egblg.com

15

10 а

Йордан

Красимиров

Ключков

y_kyuchukov2023@egblg.com

16

10 а

Константин

Антониев

Давчев

k_davchev2023@egblg.com

17

10 а

Костадинка

Радкова

Гальова

k_galyova2023@egblg.com

18

10 а

Кристина

Иванова

Дренкова

k_rdenkova2023@egblg.com

19

10 а

Кристина

Красимирова

Георгиева

k_georgieva2023@egblg.com

20

10 а

Кристиян

Костадинов

Марков

k_markov2023@egblg.com

21

10 а

Лилиан

Клеопатра

Джонева

l_dzhoneva2023@egblg.com

22

10 а

Мария

Сотирова

Мичева

m_micheva2023@egblg.com

23

10 а

Никола

Валентинов

Дамянов

n_damyanov2023@egblg.com

24

10 а

Паола

Крумова

Христова

p_hristova2023@egblg.com

25

10 а

Петър

Радославов

Петров

p_petrov2023@egblg.com

26

10 а

Петя

Красимирова

Илкова

p_ilkova2023@egblg.com

27

10 а

Симона

Симеонова

Митревска

s_mitrevska2023@egblg.com

28

10 а

Милослав

Митков

Балтов

m_baltov2023@egblg.com