Юлиана Терзийска

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Химия и опазване на околната среда
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: juliana_terziyska@egblg.com

Информация за преподавателя!