ХХI Национален ученически празник “За хляба наш…”

321

321

Първо място за научна разработка на национален конкурс, завоювано от наша ученичка

Катерина Пешева от Хг клас завоюва първо място за научна разработка в рамките на ХХI Национален ученически празник “За хляба наш…”, който се проведе на 19 и 20 април в Благоевград. Тя представи  проекта си “Отдалеко, за да е леко…”, чрез който популяризира знанията и изследванията си в областта на сателитните технологии и тяхното приложение в зърнопроизводството в България и света. Журито беше впечатлено от новаторската тема, задълбочената научна подготовка в областта на природните науки и информационните технологии и презентационните умения на нашата ученичка.

Желаем и нови научни върхове!

322