Финансови отчети

Тук ще намерите:

Начален бюджет за 2024 г.

Началния бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2024 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2024 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2024 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2024 г.

Изтеглете от ТУК

Начален бюджет за 2023 г.

Началния бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2023 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2023 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2023 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2023 г.

Изтеглете от ТУК

Начален бюджет за 2022 г.

Началния бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2022 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2022 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2022 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2022 г.

Изтеглете от ТУК

Начален бюджет за 2021 г.

Началния бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2021 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2021 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2021 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2021 г.

Изтеглете от ТУК

Начален бюджет за 2020 г.

Началния бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2020 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2020 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2020 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2020 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2019 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2019 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2019 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2019 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2018 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2018 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2018 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2018 г.

Изтеглете от ТУК

Утвърден бюджет за 2017 г.

Утвърдения бюджет може да видите ТУК

Отчет към 31.03.2017 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2017 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2017 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2017 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2016 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2016 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2016 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2016 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2015 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2015 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2015 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2015 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2014 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2014 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2014 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2014 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2013 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2013 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2013 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2013 г.

Изтеглете от ТУК

Начален бюджет за 2012 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.03.2012 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.06.2012 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 30.09.2012 г.

Изтеглете от ТУК

Отчет към 31.12.2012 г.

Изтеглете от ТУК