Финансови отчети

Тук ще намерите:

Отчета към 30.06.2019 г. вижте ТУК

Отчет към 31.03.2019 г.               Отчет към 31.12.2018 г.
Отчет към 30.09.2018 г.               Отчет към 30.06.2018 г.
Отчет към 31.03.2018 г.               Начален бюджет за 2018 г.
Отчет към 31.12.2017 г.               Отчет към 30.09.2017 г.
Отчет към 30.06.2017 г.               Отчет към 31.03.2017 г.
Утвърден бюджет за 2017 г.       Отчет към 31.12.2016 г.
Отчет към 30.09.2016 г.               Отчет към 30.06.2016 г.
Отчет към 31.03.2016 г.               Отчет към 31.12.2015 г.
Отчет към 30.09.2015 г.               Отчет към 30.06.2015 г.
Отчет към 31.03.2015 г.               Отчет към 31.12.2014 г.
Отчет към 30.09.2014 г.              Отчет към 30.06. 2014 г.
Отчет към 31.03.2014 г.               Отчет към 31.03.2013 г.
Отчет към 30.06.2013 г.               Отчет към 30.09.2013 г.
Отчет към 31.12.2013 г.               Начален бюджет за 2012 г.
Отчет към 31.03.2012 г.               Отчет към 30.06.2012 г.
Отчет към 30.09.2012 г.               Отчет към 31.12.2012 г.