Училище и идентичност

От 2009 г. в гимназията е въведена ученическа униформа по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот”, наименование на проекта: „УЧИЛИЩЕ И ИДЕНТИЧНОСТ – ДЕЦАТА НИ ГОРДИ БЪЛГАРИ В ЕВРОПА И СВЕТА”.