Ученици от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ участваха в BGin, сесия на Европейски младежки парламент (ЕМП) България

Ученици от ЕГ участваха в дигитално събитие – сесия BGin, която се проведе в периода от 29 януари – до 1 февруари 2022 г. Сесията представлява модел на Европейския парламент и се провежда на английски език.  

По време на тийм-билдингите и въвеждащите дейности, участниците се запознават. Във втория ден делегатите са разделени на комисии и обсъждат актуални европейски теми, с цел да предложат решения под формата на писмени резолюции. Отборът на Виктория Даскалова от 11 “в“ клас взе 3-то място по писане на реч за темата “Pro pineapple on pizza”.  

Третият ден включва културен обмен. Целта на събитието е учениците да придобият по-добро разбиране за работата на Европейския парламент и актуалните теми; да се предостави среда за развитие на личностните им качества като дебатьорски умения, критично мислене и използване на английски език, докато общуват със свои връстници от цялата страна и Европа. 

До финалния ден на събитието, където комисиите дебатират, защитават резолюции и провеждат гласуване за тяхното “приемане” достигнаха учениците – Симона Сотирова от 9 “е” клас, Мария Динева от 11 “е“ клас, Надя Михалкова от 11 “е“ клас и Виктория Даскалова от 11 “в“ клас.