Училищен учебен план за профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, дневна форма на обучение

за учебната 2019/2020 година


Учебен план за 8 А клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Б клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 В клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Г клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Д клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Е клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК


Учебен план за 9 А клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 9 Б клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 9 В клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 9 Г клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 9 Д клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 9 Е клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК


Учебен план за 10 А клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 10 Б клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 10 В клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 10 Г клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 10 Д клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК

Учебен план за 10 Е клас за учебната 2019/2020 година – Изтегли от ТУК