Училищен учебен план за профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

8. А клас – Изтегли от ТУК

……………8. Б клас – Изтегли от ТУК

………………………..8. В клас – Изтегли от ТУК

……………………………………8. Г клас – Изтегли от ТУК

……………………………………………..8. Д клас – Изтегли от ТУК

…………………………………………………………8. Е клас – Изтегли от ТУК


9. А клас – Изтегли от ТУК

……………9. Б клас – Изтегли от ТУК

………………………..9. В клас – Изтегли от ТУК

……………………………………9. Г клас – Изтегли от ТУК

……………………………………………..9. Д клас – Изтегли от ТУК

…………………………………………………………9. Е клас – Изтегли от ТУК


10. А клас – Изтегли от ТУК

……………10. Б клас – Изтегли от ТУК

………………………..10. В клас – Изтегли от ТУК

……………………………………10. Г клас – Изтегли от ТУК

……………………………………………..10. Д клас – Изтегли от ТУК

…………………………………………………………10. Е клас – Изтегли от ТУК


11. А клас – Изтегли от ТУК

……………11. Б клас – Изтегли от ТУК

………………………..11. В клас – Изтегли от ТУК

……………………………………11. Г клас – Изтегли от ТУК

……………………………………………..11. Д клас – Изтегли от ТУК

…………………………………………………………11. Е клас – Изтегли от ТУК


12. А клас – Изтегли от ТУК

……………12. Б клас – Изтегли от ТУК

………………………..12. В клас – Изтегли от ТУК

……………………………………12. Г клас – Изтегли от ТУК

……………………………………………..12. Д клас – Изтегли от ТУК

…………………………………………………………12. Е клас – Изтегли от ТУК