Участие на ученици в националната превантивна програма “Предпазване на младите хора от престъпления“

На 05.03.2024 година експерти от дирекция „Киберсигурност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) представиха обучителната тема: „Кой е срещу мен в мрежата?”. С това приключиха проведените обучения по националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ за учебната 2023/2024 година на ученици от XII клас на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград.
В аудиториите на гимназията се включиха експерти от Общинския съвет по наркотични вещества, от Областната дирекция на МВР и от Местната комисия за борба с трафика на хора в Благоевград. Те запознаха учениците и учителите с теми, свързани с трафика на хора, включително и с цел сексуална експлоатация, с употребата на наркотични вещества, престъпленията против собствеността, както и престъпления чрез виктимизация с използване на информационно-комуникационни технологии.