Участие на наши ученици в многоезично състезание

9
9
На 26 ноември в Национална Априловска гимназия в Габрово се проведе националният кръг на многоезично състезание. Участие взеха Ана Николова и Яна Митева от 11г клас след отлично представяне на общинския кръг на състезанието под ръководството на г-жа Самарджиева. Учениците бяха подготвени от учителките по английски език Т. Николова и по френски език Л. Коджабашева.  Учениците слушаха текст на първия изучаван чужд език – френски, а отговаряха на въпроси по текста на втория чужд език – английски.  В очакване на резултатите от националния кръг сме  у верени, че двете ни ученички са се представили достойно.
10